Tüketici Hakları Nedir?

Tüketicinin haklarını koruyan kanundur. Bu kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektirTüketici hakları

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/862.html adresinden bu kanun ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bakınız

tüketici Nedir" href="http://bilinclituketici.nedir.com">Bilinçli Tüketici Nedir?

--Reklam--